Uden planter, intet liv

Når du lever i en storby, kan du måske få det indtryk at planter kun er til pynt. Især i ældre bydele kan planter næsten være helt fraværende. Værst er det i indre byområder der blev opført mellem 1950’erne og 70’erne. I denne periode har man nogle gange helt ignoreret planter og kun fokuseret på funktionalitet.

Men det er noget helt andet hvis du kigger på moderne byarkitektur. Paris har fx ambitioner om at blive verdens mest grønne metropol. Der designes og bygges skyskrabere med vertikale haver og parker til både inden- og udendørs. Grøn er simpelthen den fremherskende farve i moderne byarkitektur.
Og med god grund. Planter er de mest effektive emner til at rense luften for alt det snavs som er biprodukter af vores moderne livsstil. De beriger også luften med ilt.

Planter ånder, men lige omvendt os

Alle levende væsner har brug for at trække vejr. Alle dyr har brug for ilt. Om det er insekter, fisk eller os, uden ilt kan vi kun overleve i få minutter. Vi ånder luften ind, så lungerne kan trække ilten ud af luften. Også i lungerne bliver ilten blandet med blodet. Blodet transporterer det så til hver eneste af de trillioner individuelle celler der tilsammen udgør vores krop.

Når blodet strømmer tilbage til lungerne, tager det affaldsstoffer med: Det er først og fremmest CO2. Vejrtrækningskredsløbet slutter med, at vi udånder CO2.

Fotosyntese, planternes bæredygtige energiproduktion

Også planter har brug for vejrtrækning. Men de har mest brug for det som vi udånder: CO2. Planter har perfektioneret bæredygtig energiproduktion langt bedre end os. De opbygger al deres biomasse ved at bruge kun solens energi, CO2 fra luften, vand, og nogle få mineraler.
Denne proces kaldes for fotosyntese. De fleste planter trækker mineralerne op fra jorden med deres rødder.

Uden planter ville der slet ikke være ilt

I jordklodens tidlige udvikling var der ingen ilt. Den atmosfære der var, ville vi ikke overleve 3 minutter i. Det var gasser som kvælstof, metan, svovldampe, kul monoxid og kuldioxid. En ret så giftig suppe altså. Det var også i denne giftige suppe, hvor livet tog sin begyndelse.

På et tidspunkt muterede nogle encellede livsformer til de første planter: diatomer. Diatomer er alle planters stamceller. De findes stadig i store mængder, fritsvævende i klodens oceaner hvor de producerer mere ilt end alle verdens regnskove. Diatomer er de mest simple alger.
At vi i dag kan eksistere og trække vejr, har vi diatomerne at takke. De begyndte simpelthen at terraforme jordkloden ved fotosyntese. Et biprodukt af fotosyntese er nemlig ilt.

Planterne har de teknologiske løsninger vi leder efter

Du har helt sikkert hørt, at vi bliver nødt til at trække kuldioxid og andre drivhusgasser ud af atmosfæren. Det skal vi for at undgå at klimaforandringerne bliver livsfarlige for os.
Verdens klogeste hoveder arbejder på at finde tekniske løsninger. Disse løsninger har planterne allerede fundet for 2 milliarder år siden. Vi skal bare bruge dem. Og det gør man i moderne byarkitektur.


No Comments (yet)

Skriv et svar

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Comments RSS Subscribe to the Comments RSS.
Trackback Leave a trackback from your site.
Trackback URL: https://total-web.dk/uden-planter-intet-liv/trackback/